Spring naar inhoud

VISIE

Blijvende resultaten

Ik help mensen om veranderingen te realiseren, op persoonlijk-, team- en organisatieniveau. De beste basis voor blijvende resultaten is dat deze 3 elementen ('Ik-, Wij- en Het') met elkaar verbonden zijn.

Organisatie-ontwikkeling is meer dan: iedereen individueel ontwikkelen. Het gaat om de creatieve ruimte tússen mensen. Mensen leren van nature vanzelf, als je daarvoor stimulerende condities creëert. In een groep gaat dit nog sneller, mits het proces professioneel begeleid wordt. Dan ontstaat er synergie, inclusie, verbinding. En dan wordt de ontwikkeling ook echt gedragen.

Op een duurzame manier

Ik werk graag voor opdrachtgevers, die een positieve impact op hun omgeving of de maatschappij willen hebben. En ik begeleid veel leidinggevenden, die hun mensen willen faciliteren in het zelf invullen van hun persoonlijke weg er naartoe. Die het lerend vermogen van 'de groep' durven inzetten.

De laatste jaren zie ik op internet veel aanbod-gedreven bureau's en coaches met als boodschap: "wat voor ons goed is, werkt voor jou en jouw organisatie ook heel goed!".
Ik werk vraaggestuurd: ik help je bij wat jíj wil ontwikkelen. Daarom begeleid ik zo graag intervisietrajecten of varianten daarop. In intervisie nemen deelnemers maximaal verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeldoelen. En ik kan mij dan puur richten op het proces. Duurzaam begeleiden betekent ook dat ik mezelf op tijd  'terughoud' of afstand neem. Want mensen of teams ontwikkelen zich pas echt, als zij dat zelfstandig en op hun eigen wijze doen.

Lees verder ->