Spring naar inhoud

VISIE

Blijvende resultaten

Ik help mensen om veranderingen te realiseren, op persoonlijk-, team- en organisatieniveau. De beste basis voor blijvende resultaten is dat deze 3 elementen ('Ik-, Wij- en Het') met elkaar verbonden zijn.

Organisatie-ontwikkeling is meer dan: iedereen individueel ontwikkelen. Het gaat om de creatieve ruimte tússen mensen. Mensen leren van nature vanzelf, als je daarvoor stimulerende condities creëert. In een groep gaat dit nog sneller, mits het proces professioneel begeleid wordt. Dan ontstaat er synergie, inclusie, verbinding. En dan wordt de ontwikkeling ook echt gedragen.

Op een duurzame manier

Ik werk graag voor opdrachtgevers en organisaties, die een positieve impact op hun omgeving of de maatschappij  hebben. En ik begeleid veel leidinggevenden, die hun mensen willen faciliteren bij het bereiken van persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Die daarbij het lerend vermogen van 'de groep' durven inzetten.

De laatste jaren zie ik op internet veel aanbod-gedreven bureau's met als boodschap: "Wij hebben een methode/techniek/model/aanpak! Waarmee we de wereld makkelijk kunnen indelen en begrijpelijk maken. En dat heeft al goed gewerkt bij klanten A-Z. Dus dat werkt voor jou en jouw organisatie ook heel goed!"

Ik werk vraaggestuurd: ik help je bij wat jíj wil ontwikkelen. En ik zet daarbij de inzichten en vragen van anderen in. Daarom begeleid ik zo graag intervisietrajecten of varianten daarop. In intervisie nemen mensen maximaal verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeldoelen. Ik kan mij dan puur richten op het faciliteren van het proces. Duurzaam begeleiden betekent ook dat ik mezelf op tijd  'terughoud' of afstand neem. Want mensen of teams ontwikkelen zich pas echt, als zij dat zelfstandig en op hun eigen wijze doen.

Zelf verantwoordelijk, samen sneller

Een beeld wat  gebruiken: iemand geen vis, maar een hengel geven.
Je zou ook kunnen vragen of iemand honger heeft?
Soms blijkt dan dat vis (eten of vangen) niet de oplossing is.
Voor mij begint alles met de vraag, bijvoorbeeld: wat is je vraag, doel of behoefte, eigenlijk?
Dan: hoe zou jij het aanpakken? Hoe kunnen anderen je erbij helpen? Wat kan ik voor je betekenen?
En: wat is de impact van jouw oplossing op je omgeving? (de 'ecologische checkvraag).
Als je anderen bij je doelen betrekt,  krijg je medewerking in plaats van weerstand.

Lees verder ->