Spring naar inhoud

TRAINING

Vaardigheden versterken - Inzicht in jezelf en anderen verdiepen 

Regelmatig trainen (oefenen, experimenteren) maakt je vaardiger. Wie muziek maakt of aan sport doet, weet dat. De werkvormen in mijn trainingen zijn gericht op toepassing: de oefeningen gaan over herkenbare situaties, die de deelnemers zelf inbrengen. Werken in een groep zorgt altijd voor nieuwe inzichten en zinvolle feedback, je kunt veel van elkaar leren.
Samen trainen met collega’s uit je eigen organisatie voegt daar nog iets aan toe: je herkent elkaars context, leert van de verschillende belevingen en je helpt elkaar om conclusies vast te houden in de dagelijkse praktijk. Daarom worden trainingsdagen (handelen) vaak afgewisseld met intervisie (reflectie). Zo versterk je, naast alle persoonlijke vaardigheden, ook het onderlinge begrip en de samenwerking.

Trainingsthema's kunnen bijvoorbeeld zijn: Leiderschap, Coaching, Adviesvaardigheden, Persoonlijke Effectiviteit, Samenwerking, Overleg en besluitvorming. Sommige thema's worden verzorgd door collega's uit het Leeuwenkooij-team, die daarin gespecialiseerd zijn.

Voorbeeld: Waternet. 40 mensen van een afdeling hebben in 6 groepen hun adviesvaardigheden verder ontwikkeld. Een traject op maat: 5 dagen training, 5 dagdelen intervisie, plus follow-up sessies. In dit project werk ik samen met Karen Knispel.

Peter Derks (Waternet):

Zo'n 20 jaar geleden heb ik bij de Gemeente Utrecht een training adviesvaardigheden bij Erik gedaan en heb daar veel van geleerd. Als afdelingshoofd bij Waternet wilde ik mijn medewerkers een dergelijke ervaring geven. Wat me opviel was dat de mensen zelfverzekerder werden, elkaar makkelijker feedback gingen geven (en mij ook:). Naast de verbetering van de individuele adviesvaardigheid was er duidelijk een positief effect merkbaar op de samenwerking en onderlinge verbinding

Lees verder->