Spring naar inhoud

NETWERK

Met welke 'bandjes' speel ik nog meer?

  • Scolea: erkend opleidingsinstituut op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie. Voor Scolea verzorg ik o.a. een intervisiedag in de Opleiding Casemanagement (Rccm®) en de Opleiding tot Re-integratiespecialist. En in de Opleiding Arbeidsdskundige het startdagdeel over vaardigheden.
  • Dekker Organisatie Advies: Aad Dekker was in de jaren '90 collega bij NIOW. Ook hebben we samen in een intervisiegroep 7 jaar veel met elkaar gedeeld en geleerd.
    Aad is schrijver van het boek 'Van Spanning naar Ontspanning'.
  • Reflexy Onderzoek: met Nicole van Dartel heb ik samen een programma over Gespreid Leiderschap ontwikkeld voor een onderwijs-instelling.
  • Dynamiek: sinds 2010 werk ik samen met Arjan van Dijk. Voor Dynamiek heb ik teamcoachings-opdrachten, modules in MD-trajecten en supervisie in de opleiding tot ervaringsgericht trainer verzorgd. Arjan is ook schipper van een klassieke klipper in Friesland, een mooie manier om zeilend aan teambuilding te doen!

Andere partners met wie ik de afgelopen 30 jaar heb samengewerkt:
Robert S. Turk, Bora consult, NIOW, de Baak, V&P Groep, Avans (v/h Hogeschool West-Brabant), Acequia, NCOI, OBT Organisatieontwikkeling, Vak V, Plateau.

Home